Карантина по време на коронавирус

Карантина - това е, когато всяка вечер се налага да уговаряш една и съща жена.