Каква е разликата между

Каква е разликата между женските и мъжките крака?
- Между мъжките крака се клатят един чифт яйца, а между женските крака много?