Бог дал на мъжете

Бог дал на мъжете мозък и пенис, но кръвта е само толкова, че по едно и също време може да се използва само единият орган.