Двама си говорят за

Двама си говорят за секс. Единият разправя:
- И значи, хващам я аз за задника, вдигам й краката...
Другият го прекъсва:
- А тя какво?
- Какво, какво... ами тя изобщо не дойде на срещата.