Колкото повече Прасчо търсеше,

Колкото повече Прасчо търсеше, толкова повече Мечо Пух го нямаше...