Мечо Пух и Прасчо

Мечо Пух и Прасчо плават с лодка. Мечо гребе, а Прасчо разпльоснат по корем сладко спи.
Изведнъж Мечо Пух вдига греблото и с все сила тряс - Прасчо по гърба. Прасчо изплашено изквичава:
- Какво?!
- Какво, на Прасчо не му се спи? Тогава на, погреби!