Катаджия спира кола и

Катаджия спира кола и какво да види - кара я змей!
Шашнат, полицаят му вика:
- Я ми дъхни!