Олимпиадата в Москва.
-

Олимпиадата в Москва.
- Това мече Миша има много глупав поглед - обръща се Мюлер към Калтенбрунер.
"Не мисли, че ти си много красив", мисли си Щирлиц.