В очите на радистката

В очите на радистката Кет пробляснаха пламъци. Щирлиц бързо се намеси с пожарогасител.