- Толкова много съм

- Толкова много съм спестил за черни дни, че тия черни дни вече ги чакам с нетърпение!