Две циганета се срещат

Две циганета се срещат :
- Днес изглеждаш много бледо, да не си болно ?
- Не бе мама ми изми лицето.