На вратата на дома

На вратата на дома на Айше се звъни. Отваря майка й, а пред вратата стоят 8 мъже - роми.
- Добър ден, какво обичате, господа?
- Ами дошли сме да видим Айше.
- Ха! Че тя да не е курва... Я влезте само ти, ти, ти и ти.