Лорд Джон излиза рано

Лорд Джон излиза рано сутринта на лов и казва на слугата си:
- Ще се върна за вечеря.
Обаче се връща още на обяд. Слугата го пита:
- За още патрони ли се връщате, сър?
- Не, за още кучета.