Разговор между наемател и

Разговор между наемател и неговата хазайка:
- Когато напусках предишната си квартира, хазайката плака!
- Не се вълнувайте! Това няма да се случи с мен. Вземам наема предварително.