Winbet Начален Бонус

Червената шапчица, Лао Дзъ

Червената шапчица, Лао Дзъ
Когато в гората съществува Дао,
Червените шапчици берат цветя.
Когато в гората отсъства Дао,
Вълците разкъсват бабички.
Вълкът верен на Дао
Не нахълтва в къщата на бабата,
Защото ловецът ще се обърне срещу него.
Когато ловците стрелят, вълци погубват.

Winbet Начален Бонус