Winbet Начален Бонус

Червената шапчица, по Хулио

Червената шапчица, по Хулио Кортасар
Ловецът вече цяла седмица беше по петите на вълка. Преследваше го
по един издайнически косъм - косъм с възел точно по средата. Първо отвъртя сифона на мивката и огледа най-педантично всички налични косми вътре. После с кирка тръгна по тръбата - отделяше, изследваше... След това шахтата, колектора, канала под гората. Зад него оставаха купчина косми, положени напряко на тунела.

Winbet Начален Бонус