Слаботелестните играели на криеница

Слаботелестните играели на криеница и този, който търсел, казал:
- Пу за Пешо зад конеца!
Пешо излиза и вика:
- Ха, не позна, тука сме двама.