Тя шепне в самозабрава:

Тя шепне в самозабрава:
- Вземи ме, вземи ме!
Той я гледа в недоумение:
- Къде? Аз никъде няма да ходя...