Младо момиче се приготвя

Младо момиче се приготвя за пръв път да излиза на любовна среща. Майка й я съветва:
- Всичко трябва да ти е изрядно! Сресана коса, измити зъби, чисти дрехи, чисто бельо.
- Защо чисто бельо, нали е само първа среща?
- Ех, дъще... Аз на твои години не бях такава песимистка.