"Той започна... не си

"Той започна... не си спомням точно... май с въпрос за времето, а свърши... не си спомням точно... май свърши четири пъти...."