Winbet Начален Бонус

Във връзка с предстоящата

Във връзка с предстоящата реорганизация на правителството и обособяване на нови отдели към министерствата, предлагаме:
Министерството на транспорта да се раздели на два отдела - "отиване" и "връщане".

Winbet Начален Бонус