Офицерският клуб. Всички са

Офицерският клуб. Всички са пияни. Поручик Ржевски разказва:
- Господа, вървя си вчера към къщи. На вратата стои момиченце, едно такова малко и нещастно, и ми казва: "Чичо, изчукайте ме за копейка"... Толкова тъжно ми стана... - чукам и плача, чукам и плача...