Един човек си стоял

Един човек си стоял на пейка в градската градинка. В този момент минал униформен полицай с куче и човекът му казал:
- Ей, на къде си повел тази овца?
- Това не е овца, а куче - отговорил полицаят.
- Не питам теб, а питам кучето!