Стюардесата на един самолет

Стюардесата на един самолет казва на пасажерите:
- Дами и господа, погледнете през левите прозорци. Виждате, че левия двигател не работи, но ще се оправим по някакъв начин.
След петнадесет минути.
- Дами и господа, погледнете през десните прозорци. Виждате, че и десния двигател не работи, но ще се оправим по някакъв начин.
След десет минути (по радиоуредбата).
- Дами и господа, погледнете отново през левите прозорци. Виждате ли тези бели облачета?
- Дааааааа! - отговарят всички пасажери.
- Това не са бели облачета, а парашутите на екипажа, който Ви пожелава приятно приземяване!