Офис, работен ден. Телефонът

Офис, работен ден. Телефонът звъни, секретарката вдига:
- Да, кажете?
- Г-н Иванов там ли е?
- Ами тъкмо влезе. Ох, излезе... Ох, пак влезе... Ох, излезе...