Върви си един наркоман

Върви си един наркоман по улицата и среща двама други наркомани. Първият казва:
- Аз съм пратеник на Господ.
- И аз съм пратеник на Господ - казва вторият.
Третият заявил:
- Никого никъде не съм изпращал.