- Отдавна ли познаваш

- Отдавна ли познаваш това момиче?
- Не много... два-три пъти.