Младеж, от малко село,

Младеж, от малко село, вдигнал сватба. След сватбата младоженците легнали да спят в една стая с брата на момчето.
Младоженците тихичко си вършат работата, а брата по едно време се обажда:
- Брат ми! Дай и на мен да ям нещо, бе.
- Какво ядене бе, Пешо? Посреднощ е!
- Абе дай от тва дето го ядете вие...
- Ама ние не ядем нищо...
- Искаш да кажеш, че не ядете нищо?
- Да!
- А що мляскате така?