Winbet Начален Бонус

Пратеници на остров Самос

Пратеници на остров Самос се явили пред спартанския цар Клеомен с цел да го привлекат за съюзник във войната. Произнесли дълга реч, за която Клеомен отговорил: "Не помня началото на вашата реч, затова не можах да разбера и средата й, но със сигурност не мога да се съглася с края!"

Winbet Начален Бонус