Winbet Начален Бонус

Атинският държавник Темистокъл поискал

Атинският държавник Темистокъл поискал от андрирците голяма сума, отправяйки им предупреждението:
- Идвам при вас, придружен от две богини: Увещанието и Силата.
- Ние също имаме две богини закрилници - отговорили андрирците, - които ще осуетят намеренията ти: Липсата и Бедността.

Winbet Начален Бонус