Winbet Начален Бонус

Жена се оплаква на

Жена се оплаква на психолог:
- Да знаете, моят син е ужасен. Като види куче, винаги го рита, като види коте, го мята за опашката, като види стар човек, винаги му взима бастуна.
- Не се притеснявайте, всички деца са такива. Като порастне, ще стане добър човек.
- Сигурен ли сте?
- Да, разбира се. Не се безпокойте, госпожо Шикългрубер.

Winbet Начален Бонус