Пациент към психиатър:
-

Пациент към психиатър:
- Никога не бих помислил, че нищожество като вас ще ме излекува от комплекса за малоценност!