Диалог на брега:
-

Диалог на брега:
- Как е рибата, колега?
- Мълчи...
- А ти?
- Аз? Аз слушам...