- Докторе, страхувам се,

- Докторе, страхувам се, че умирам!
- Глупости. Това е последното нещо, което ще направите.