- Напоследък си много

- Напоследък си много нервен. Нещо да не се е случило?
- Не, просто имам едни лоши предчувствия
- Какви по-точно.
- Ами, бившата ми жена се е развела с четвъртия си съпруг и се е омъжила за първия си, а аз й бях втория.