Дете пита майка си:

Дете пита майка си:
- Мамо, нашата прислужница ангел ли е?
- Не, защо?
- Татко я нарича така.
- Е, ако продължава, ще й помогна да стане ангел...