- Защо си толкова

- Защо си толкова доволен, да не си спечелил от тотото?
- Не, ама да видиш на жена ми новия любовник...