Жена се връща със

Жена се връща със синчето си от море. Разправя на мъжа си:
- Там се запознах с много хора, единият беше герой от войната...
Синчето я прекъсва:
- Герой, герой, пък се страхува да спи сам...