- Какъв е резултатът,

- Какъв е резултатът, докторе? Ще мога ли да имам деца?
- Да, разбира се! Обаче при условие, че няма да ревнувате съпругата си.