Едно момченце чуло, че

Едно момченце чуло, че всеки възрастен крие поне една тайна и за това възрастните много лесно могат да бъдат изнудвани. Момченцето се прибрало в къщи и казало на майка си:
- Знам цялата истина!
Майката бързо дала на сина си 20 долара и казала:
- Само не казвай нищо на баща си!
Когато се прибрал и бащата, детето и на него казало:
- Знам цялата истина!
Бащата веднага извадил 40 долара и казал:
- И дума не казвай на майка си!
На следващият ден момченцето тръгнало към училище и по пътя срещнало пощальона:
- Знам цялата истина - казало детето.
- Така ли? - зарадвал се пощальонът. - Тогава ела да прегърнеш баща си?