- Прибирам се вчера,

- Прибирам се вчера, а жена ми намира червило по ризата ми... лудница, не ме остави на мира!
- Не се учудвам.
- Като почна да ми мрънка - и аз искам такова червило, и аз искам такова червило...