Две зелени нагоре-надолу. Що

Две зелени нагоре-надолу. Що е то?
- Два зелени домата в асансьор.