Мъничко черничко с малко

Мъничко черничко с малко червеничко. Що е то?
Мравка с разбит нос.