Въпрос: Какво ядат снежните

Въпрос: Какво ядат снежните човеци за закуска?
Отговор: Снежинки.