Мъничко жълтичко в голямо

Мъничко жълтичко в голямо жълто, що е то?
Банан в такси!