- Какво ще се

- Какво ще се получи, ако кръстосаме овца и кенгуру?
- Скачащ пуловер.