Час по математика в

Час по математика в еврейско училище. Учителката пита:
- Деца, колко е 6 по 6?
Йоан:
- 6 по 6 е 150.
Учителката:
- Добре. Други предложения?
Исак:
- 6 по 6 е 2000.
След още няколко подобни отговора учителката обобщила:
- Вижте сега деца, 6 по 6 е 36, максимум 38-40!