Събота. Пред синагогата седят

Събота. Пред синагогата седят двама евреи - мръсни, одърпани, и просят. По едно време се спирял един човек и почва да ги учи:
- Абе не ви ли е срам вас двамата! Евреи, а такива мърляви да ходите! Срамота! И сте седнали да просите, вместо да се хванете да изкарвате повече пари от някъде! Има толкова начини пари да се изкарват...
Единият "евреин" пуснал монета в голяма торба пари, които били събрали и казал на другия:
- Абе, Гарабед...
- Кажи, Агоп?
- Абе, тия нас ли са седнали да ни учат на бизнес!