Winbet Начален Бонус

Майка слага детето си

Майка слага детето си да спи, но то плаче. Пее му приспивна песен - то пак плаче. Пее му още една - продължава да плаче... Накрая детето отваря очички и казва:
- Мамо, аз разбирам, че ти се пее, но бих искал да поспя!

Winbet Начален Бонус