Winbet Начален Бонус

Учителят:
- Деца, какво

Учителят:
- Деца, какво време е това: аз кашлям, той кашля, тя кашля, те кашлят...
От последните чинове се чува глас:
- Зимно!

Winbet Начален Бонус